Σταμάτης: Έχουμε κάνει σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του δικαιώματος της ανεξάρτητης διαβίωσης

Όπως αναφέρει: «Το δικαίωμα της ανεξάρτητης διαβίωσης, που αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας, σηματοδοτεί την οριστική μετάβαση από την ιατρική θεώρηση σ’ ένα αμιγώς κοινωνικό και κατ’ επέκταση δικαιωματικό μοντέλο.

Τα άτομα με αναπηρία έχουν, σε ίση βάση με το γενικό πληθυσμό, δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και τον αυτοπροσδιορισμό και το κράτος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, έτσι ώστε να τους διασφαλίζει το μέγιστο βαθμό αυτονομίας, προκειμένου να ζουν με βάση τις δικές τους ανάγκες, επιδιώξεις, επιθυμίες και επιλογές.


cnn.gr