ΥΠΟΙΚ: Συμφωνία με Αναπτυξιακή τράπεζα για επενδύσεις μέσω Ταμείου Ανάκαμψης

Υπεγράφη την Παρασκευή 1η Απριλίου του 2022 σύμβαση για τη διαχείριση από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ – πρώην ΤΑΝΕΟ), πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), ύψους 500 εκατ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να μοχλεύσουν συνολικά κεφάλαια άνω των 2 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, ο Πρόεδρος και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΑΤΕ, κ. Χάρης Λαμπρόπουλος και κα. Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη και του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Νίκου Μαντζούφα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, θα υλοποιηθεί έργο, με τίτλο: «Ταμείο Ανάκαμψης: Equity Platform Instrument (Q-Equity & InnovateNow)», για τη δημιουργία Fund of Funds (FoF) χρηματοδότησης μετοχικού κεφαλαίου (equity) ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου (quasi-equity), στοχεύοντας στις πιο δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις και τομείς.

Πρόκειται, συγκεκριμένα, για τη δημιουργία δύο σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία αποσκοπούν στην προώθηση και υποστήριξη των ψηφιακών τεχνολογιών και συστημάτων, την κεφαλαιακή ενίσχυση των επιχειρήσεων στη χώρα, την αύξηση της εξωστρέφειας, της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγής και της εμπορικής δραστηριότητας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την εν γένει στήριξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας.

1. Q-Equity

Στο πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο θα διατεθούν 400 εκατ. ευρώ. Η ΕΑΤΕ θα λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις, βάσει χρηματοοικονομικών κριτηρίων και θα συμμετέχει, με ποσοστό έως 50%, στα επενδυτικά σχήματα.

Στόχος του «Q-Equity» είναι η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος επενδυτικής εμπιστοσύνης για την ενεργοποίηση των εγχώριων επενδυτικών κεφαλαίων, αλλά και την ενίσχυση της προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό.

Πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις, εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19 και των επιπτώσεων αυτής στην οικονομία, αλλά και λόγω της παρατεταμένης αβεβαιότητας και αστάθειας. Οι υφιστάμενες και παραδοσιακές πηγές άντλησης κεφαλαίων συρρικνώθηκαν, ακόμη περισσότερο, με αποτέλεσμα η ανάγκη παροχής εναλλακτικής χρηματοδότησης να είναι, πλέον, πολύ μεγαλύτερη.

2. InnovateNow

Στο δεύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο θα κατευθυνθούν 100 εκατ. ευρώ. Η ΕΑΤΕ θα λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις, βάσει χρηματοοικονομικών κριτηρίων και θα συμμετέχει, με ποσοστό έως 60%, στα επενδυτικά σχήματα, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την πραγματοποίηση κάθε επένδυσης σε επιλέξιμη επιχείρηση το ποσοστό της δημόσιας συμμετοχής δεν θα ξεπερνά το 50% της εν λόγω επένδυσης.

Στόχος είναι η προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών για την πραγματοποίηση επενδύσεων, αλλά και η τόνωση της έρευνας και ανάπτυξης (R&D) τεχνολογιών αιχμής.

Ο στόχος αυτός, δίνει ώθηση και στα Ελληνικά Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά ιδρύματα για κλιμάκωση της ερευνητικής δραστηριότητας, βελτιώνει το επιχειρηματικό περιβάλλον, προωθεί την εξαγωγική δραστηριότητα και δημιουργεί κατάλληλες προϋποθέσεις για τον επαναπατρισμό του υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, που έφυγε από τη χώρα την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Η ευθύνη της Αναπτυξιακής τράπεζας

Η ΕΑΤΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας συμφωνίας, έχει την ευθύνη, μεταξύ άλλων, για τις ακόλουθες ενέργειες:

– Να καταρτίζει και να δημοσιεύει προσκλήσεις για την κατάθεση εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της σύμβασης και τις ανάγκες της αγοράς.

-Να προβαίνει στον ενδελεχή έλεγχο των επενδυτικών προτάσεων που θα υποβάλλονται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος.

– Να εγκρίνει επενδυτικές προτάσεις και να διαπραγματεύεται, συνάπτει, εκτελεί, εφαρμόζει και τροποποιεί τις σχετικές συμβάσεις σύστασης και διαχείρισης επενδυτικών σχημάτων στο όνομά της και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

– Να παρακολουθεί την υλοποίηση των συμβάσεων σύστασης και διαχείρισης επενδυτικών σχημάτων κ. ά.

Η πρώτη εκταμίευση κεφαλαίων, ύψους 150 εκατ. ευρώ, για την υλοποίηση του έργου, θα γίνει εντός 20 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Συνολικά, τα 500 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν από την ΕΑΤΕ στα επενδυτικά σχήματα έως και την 30ή Ιουνίου του 2026, σύμφωνα με τα ορόσημα που έχουν εγκριθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Πηγή ot.gr, tovima.gr


Πηγή