Βρετανία: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικούς αντιδραστήρες, άνεμο και ήλιο

Το σχέδιο θα προβλέπει την αύξηση της παραγωγής ενέργειας από τον άνεμο, τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, αλλά και από τον ήλιο, ενώ θα υποστηρίζει την εσωτερική παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου μεσοπρόθεσμα, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση προσθέτοντας ότι ποσοστό 95% της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από το 2030, θα πρέπει να έχει χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα.

Κεντρική θέση στο σχέδιο αυτό έχει η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικούς αντιδραστήρες με μία φιλοδοξία αύξησης της παραγωγής στα 24GW από το 2050. Ο στόχος αυτός θα μπορούσε να καλύψει ποσοστό περίπου 25% της εκτιμώμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, δραστικά αυξημένο από το 14% που καλύπτει σήμερα.


cnn.gr