Τι προβλέπει η νομοθεσία για τα κατοικίδια στην παραλία

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η παρουσία των ζώων συντροφιά,  είναι επιτρεπτή σε οποιονδήποτε κοινόχρηστο υπαίθριο χώρο, συνεπώς και στις παραλίες, αρκεί όμως να είναι ελεγχόμενα από το συνοδό τους, να κυκλοφορούν με λουρί, ενώ οι συνοδοί τους πρέπει να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο του σκύλου, το οποίο πρέπει να πιστοποιεί ότι το ζώο έχει εμβολιαστεί και αποπαρασιτωθεί, σε περίπτωση που ζητηθεί.

Η κατάσταση περιπλέκεται λίγο όσον αφορά το μπάνιο στη θάλασσα, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 230 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα: «το λούσιμο οικόσιτων ζώων στις ελληνικές θάλασσες απαγορεύεται σε χώρους λουομένων».

Όμως, για να χαρακτηριστεί μία θαλάσσια περιοχή ως χώρος λουομένων απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη λουομένων σε αυτή.

Ωστόσο, σύμφωνα με εγκύκλιο της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του ΥΠΕΝ διευκρινίζεται ότι:

«… Στην περίπτωση κατά την οποία σε μία τοποθεσία ή παραλία (στην οποία δεν παρευρίσκονται τη δεδομένη χρονική στιγμή λουόμενοι) κυκλοφορεί ιδιοκτήτης ζώου μαζί με αυτό ή ο εν λόγω προβαίνει στο λούσιμο του ζώου, τότε ο ιδιοκτήτης δεν διαπράττει παράβαση». Στην περίπτωση όμως που «στην ίδια τοποθεσία καταφθάσουν λουόμενοι, τότε ο ιδιοκτήτης οφείλει είτε να το απομακρύνει από την τοποθεσία αυτή, είτε να το διατηρήσει ασφαλισμένο σε απόσταση από τους λουόμενους τέτοια που να μην παρενοχλούνται αυτοί προκειμένου να μην διαπράττει την ανωτέρω παράβαση».

Συνεπώς, δεν τίθεται θέμα για την παρουσία ενός κατοικιδίου σε κάποια παραλία, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, αλλά το αν επιτρέπεται ή όχι σε ένα ζώο συντροφιάς να κολυμπήσει στη θάλασσα.

Πηγη


Πηγή