Τι είναι η οιστριονική διαταραχή προσωπικότητας;

Οι πάσχοντες έχουν μια διαστρεβλωμένη εικόνα του εαυτού τους, ενώ η αυτοεκτίμηση τους βασίζεται στην γνώμη που έχουν οι άλλοι για αυτούς. Προκειμένου να αποκτήσουν την αποδοχή των άλλων, υιοθετούν συχνά θεατρικές κινήσεις στον λόγο τους και μπορεί ακόμα να προβούν και σε ακραίες συμπεριφορές προκειμένου να αποσπάσουν την προσοχή.

Η εξωτερική τους εμφάνιση αποτελεί το όπλο τους ώστε να επικεντρωθεί η προσοχή πάνω τους, ενώ τα αρνητικά σχόλια έχουν ιδιαίτερη επίδραση στην ψυχολογία τους. Μάλιστα, προκειμένου να προσελκύσουν νέους “θαυμαστές” αναζητούν συνεχώς νέες γνωριμίες, οι οποίες ωστόσο οδηγούν στη δημιουργία επιφανειακών σχέσεων,

Τα άτομα που πάσχουν από διαταραχή προσωπικότητας αν και είναι απολύτως λειτουργικά στο κοινωνικό και εργασιακό τους περιβάλλον, έχουν την τάση να χειραγωγούν άλλους ανθρώπους.

Αν και η ακριβής αιτία εμφάνισης της οιστριονικής διαταραχής προσωπικότητας δεν έχει εξακριβεί, σύμφωνα με τους ειδικούς αποδίδεται σε περιβαλλοντικούς και γενετικούς παράγοντες, και συνήθως επηρεάζει το 2-3% του γενικού πληθυσμού στα πρώτα χρόνιας της ενήλικης ζωής.


Πηγή