Συλλυπητήρια του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας για την απώλεια του Γιάννη Κυριόπουλου

Ο Γιάννης Κυριόπουλος υπήρξε ένας εξέχων επιστήμονας με σπουδαία προσφορά στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα και τη Δημόσια Υγεία. Πάνω από όλα, όμως, υπήρξε ένας υπέροχος άνθρωπος και οικογενειάρχης.

Το όνομα του συνδέθηκε με τα Οικονομικά της Υγείας, τις Πολιτικές Υγείας και την Κοινωνική Πολιτική και Ασφάλιση. Είχε διατελέσει Σύμβουλος των Ελληνικών Κυβερνήσεων, Έκτακτος Σύμβουλος στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Έκτακτος Σύμβουλος στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και μέλος σε διεθνείς οργανισμούς δημόσιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας.


cnn.gr