Στην απαγόρευση εξαγωγών καυσόξυλων προχωρά η κυβέρνηση

Στην απαγόρευση εξαγωγής προϊόντων υλοτομίας (ξύλων κ.λπ.), επεξεργασμένων και ακατέργαστων, προχωράει εκτάκτως η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει το ζήτημα των υψηλών τιμών πώλησης των προϊόντων αυτών στην εγχώρια αγορά. Η εν λόγω απαγόρευση ισχύει άμεσα και προβλέπεται η εφαρμογή της μέχρι την 1η Μαρτίου 2023.

Το έκτακτο αυτό μέτρο περιλαμβάνεται σε τροπολογία που κατέθεσε χθες βράδυ το υπουργείο Ανάπτυξης σε νομοσχέδιο του ίδιου υπουργείου που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι η απαγόρευση αφορά τις εξαγωγές ξύλων συνολικά, τόσο προς άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης όσο και προς τρίτες χώρες. Αρμόδιες για τον έλεγχο είναι στην περίπτωση των αποστολών προς κράτος-μέλος της Ε.Ε. οι κατά τόπους λιμενικές, αγορανομικές, αστυνομικές και τελωνειακές αρχές και στην περίπτωση των εξαγωγών προς τρίτη χώρα οι τελωνειακές. Το σύνολο των προϊόντων υλοτομίας που επιχειρείται να αποσταλεί εκτός Ελλάδας θα κατάσχεται και θα διατίθεται για κοινωφελείς σκοπούς.


Πηγή