Σήμερα, 14 Μαρτίου, εορτάζει ο Άγιος Ευσχήμων, Επίσκοπος Λαμψάκου (Βίντεο)

Ο βίος του Αγίου Ευσχήμονος, που εορτάζει σήμερα, 14 Μαρτίου (Βίντεο)

Ο Άγιος Ευσχήμων, ο ελεήμων και φιλάγαθος. Εορτάζει 14 Μαρτίου.

dogma.gr


Πηγή