Πότε πέφτει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος 2023

Το καλοκαίρι πλησιάζει και οι εργαζόμενοι ψάχνουν τις επόμενες αργίες του έτους. Φέτος, η αργία του Αγίου Πνεύματος «πέφτει» Δευτέρα 5 Ιουνίου.

Σύμφωνα με το ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ για την πληρωμή των εργαζομένων στις αργίες, προβλέπονται τα εξής: Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν κατά την 1η Μαΐου δικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση.

Tριήμερο Αγίου Πνεύματος 2023: Πως αμοίβονται οι εργαζόμενοι

Σε περίπτωση που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, εάν η επιχείρηση λειτουργεί κατά τις Κυριακές και αργίες θα λάβουν μόνο προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν, ενώ αν πρόκειται για επιχείρηση που αργεί και εκτάκτως λειτουργήσει θα λάβουν επιπλέον της προσαύξησης 75% (επί του νομίμου ωρομισθίου τους) και τόσα ωρομίσθια του καταβαλλόμενου μισθού για όσες ώρες απασχολήθηκαν.

Στις 5 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα, πέφτει Άγιο Πνεύμα, ακολουθώντας το Σαββατοκύριακο και διαμορφώνοντας το πρώτο τριήμερο του καλοκαιριού.

Στις αργίες του έτους συγκαταλέγεται και η γιορτή του Αγίου Πνεύματος, όχι όμως για όλους τους κλάδους των εργαζομένων. Στον Δημόσιο τομέα η συγκεκριμένη γιορτή είναι αργία, όπως και για τις τράπεζες, ωστόσο τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν κανονικά.

Ποιοι κλάδοι δεν εργάζονται

Βιβλιοπωλεία

Διαγνωστικά Κέντρα

Δημοσιογράφοι Περιοδικών

Εργοδηγοί Σχεδιαστές

Οίκοι Ευγηρίας

Εφημερίδες Αθηνών και Θεσσαλίας κ.λπ.

Ηλεκτροτεχνίτες Βιομηχανίας και Καταστημάτων

Θυρωροί

Καπνοβιομηχανίες

Κλινικές

Ξυλεμπορικά Καταστήματα (Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων)

Περιοδικά

Επιχειρήσεις πετρελαιοειδών

Πρακτορεία Ναυτιλιακών κλπ.

Ραδιοηλεκτρολόγοι – Ραδιοτεχνίτες βιομηχανίας

Ραδιοφωνικοί Σταθμοί

Τεχνικοί Ραδιοφώνου

Ραφεία Ρυμουλκών – Ναυαγοσωστικά

Τηλεοπτικοί Σταθμοί

Τεχνικοί Τηλεοράσεως Βορείου Ελλάδας

Τυπογράφοι Επαρχιακών Εφημερίδων

Φορτοεκφορτωτές Ημερήσιων Εφημερίδων

Φροντιστήρια Μέσης, Ανώτερης, Ανώτατης Εκπαίδευσης, και Ξένων Γλωσσών

Φωτοστοιχειοθέτες

Χειριστές βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων, Λατομείων Πέτρας-Μαρμάρου και Τεχνικών Έργων.

Για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ η εορτή του Αγίου Πνεύματος είναι αργία.

Οι υπόλοιπες αργίες του 2023

Ιούνιος: Αγίου Πνεύματος – Δευτέρα 5 Ιουνίου.

Δεκαπενταύγουστος: Τρίτη 15 Αυγούστου.

28η Οκτωβρίου: Σάββατο 28 Οκτωβρίου.

Δεκέμβριος: Χριστούγεννα Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου και

Σύναξη της Θεοτόκου: Τρίτη 26 Δεκεμβρίου.


agrinio24.gr