Πόσο χρήσιμες είναι τελικά οι ψυχολογικές γραμμές υποστήριξης;

Δεδομένη είναι πλέον η χρησιμότητα των τηλεφωνικών γραμμών ψυχολογικής υποστήριξης όσον αφορά την αντιμετώπιση ποικίλων περιστατικών κρίσης. Οι τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης αποτελούν έναν εναλλακτικό τρόπο παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών και παρέχουν άμεσες ψυχολογικές υπηρεσίες, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης ακόμα και σε άτομα που δυσκολεύονται να μετακινηθούν λόγω σωματικής ανικανότητας, έλλειψης χρόνου, κόστους ή επειδή βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές. Διαφυλάσσουν την ανωνυμία του καλούντος και ενδυναμώνουν τη θέση του και τον βαθμό ελέγχου του, με αποτέλεσμα να δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη της γραμμής να μιλήσει ελεύθερα, ανοιχτά και με ειλικρίνεια.

Τα παραπάνω τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Φωτεινή Αθανασιάδου Msc Ψυχικής Υγείας, Phd, Τμηματάρχης Εκπαίδευσης & Έρευνας στο Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΚΨΥΕΔ), μεταφέροντας και την εμπειρία της από την Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία ήταν από τις πρώτες που λειτούργησαν.

Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν αρκετές τηλεφωνικές γραμμές άμεσης κοινωνικής υποστήριξης και ψυχολογικής στήριξης και υπάρχουν αρκετοί λόγοι για την αύξηση της χρήσης του τηλεφώνου για τη λύση ψυχολογικών προβλημάτων, τους οποίους και εξηγεί η κ. Αθανασιάδου.

Ευκολία. Τα τηλέφωνα έχουν γίνει ένας τόσο εύκολος τρόπος επικοινωνίας, ώστε το να τηλεφωνήσει κανείς για ψυχολογική βοήθεια είναι μια συνέχεια του «φροντίζειν» .

Ανωνυμία. Η ενοχή, η ενόχληση, η ντροπή, η αυτό-κατηγορία κάνουν τις συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο πολύ δύσκολες, ειδικά αμέσως μετά από ένα τραυματικό γεγονός. Οι τηλεφωνικοί σύμβουλοι κατανοούν αυτά τα συναισθήματα και γενικά δεν στοχεύουν στην ταυτότητα του ατόμου, εκτός αν υπάρχει απειλή για τη ζωή του καλούντος.

Έλεγχος. Στην τηλεφωνική παροχή συμβουλών, ο χρήστης της γραμμής είναι που θα αποφασίσει πότε και αν θα αναζητήσει βοήθεια. Οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της συζήτησης, μπορεί να διακόψει τη συνομιλία χωρίς να φοβάται μήπως κατηγορηθεί.

Αμεσότητα πρόσβασης. Ο σύμβουλος ανταποκρίνεται στην έκκληση για βοήθεια άμεσα, έρχεται σε επαφή με κάποιον υπεύθυνο του φορέα, ελέγχοντας την κατάσταση του ατόμου και διενεργώντας τις απαραίτητες διαδικασίες παρέμβασης στην κρίση.

Αποτελεσματικότητα κόστους. Οι γραμμές κρίσης είναι οικονομικές.

Εξυπηρέτηση σε μεγάλες και απομονωμένες γεωγραφικές περιοχές και πληθυσμούς.

Η κ. Αθανασιάδου, υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο της ψυχολογικής υποστήριξης μέσω τηλεφώνου στη διαχείριση κρίσης, σημειώνοντας ότι «η τεράστια αύξηση των τηλεφωνικών γραμμών βοήθειας σε αριθμό, τύπου αρωγής, είδη προβλημάτων προς αντιμετώπιση και γεωγραφική κάλυψη επιβεβαιώνει το γεγονός ότι οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν μια κρίση επωφελούνται από τις γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης για να λύσουν μια ευρεία ποικιλία προσωπικών προβλημάτων».

Πηγή ΑΠΕ ΜΠΕ


Πηγή