Παρατείνεται για 1 χρόνο το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό κορωνοϊού

Η απόφαση πάρθηκε χθες Δευτέρα, 14 Ιουνίου. Ο κανονισμός θα παραταθεί κατά ένα έτος, έως την 30ή Ιουνίου 2023. Η παράταση του κανονισμού θα διασφαλίσει ότι οι ταξιδιώτες της ΕΕ καθώς και όσοι από τρίτες χώρες είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα θα μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό COVID για ταξίδια εντός της ΕΕ σε κράτη μέλη όπου απαιτούνται αυτά τα ταξιδιωτικά πιστοποιητικά, αν και πολλές χώρες δεν το ζητούν πια. Εάν το επιτρέπει η επιδημιολογική κατάσταση, ο κανονισμός μπορεί να καταργηθεί νωρίτερα.

Εκτός από την παράταση, συμφωνήθηκαν επίσης τα εξής:


cnn.gr