Πάω Μπροστά: Αναβάθμιση δεξιοτήτων για 150.000 εργαζόμενους – Προσωρινοί πίνακες

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα δύο Προσωρινά Μητρώα Παρόχων για το πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων συνολικά 150.000 εργαζόμενους, από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πιο αναλυτικά, τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί και οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι που έχουν απορριφθεί, έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν ηλεκτρονικά (κλικ εδώ) για τους λόγους απόρριψής τους χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους, μέσω της πλατφόρμας voucher.gov.gr.

Αιτιολογημένες ενστάσεις, με τα τυχόν δικαιολογητικά συνημμένα, μπορούν να υποβληθούν από τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 έως και την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 23:59, αποκλειστικά ηλεκτρονικά με ένα κλικ εδώ.


Πηγή