Πανελλήνιες 2022: Πώς θα υπολογίζονται τα μόρια σε κάθε πεδίο – Τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, για πρώτη φορά φέτος οι συντελεστές βαρύτητας καθορίστηκαν με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος.

Συνεπώς, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «τα ίδια τα ΑΕΙ πλέον συνδιαμορφώνουν την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία κάθε Σχολής ή Τμήματος», καθορίζοντας τον συντελεστή βαρύτητας κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος για εισαγωγή σε αυτά.


cnn.gr