Οι τέσσερις κατηγορίες του καύσωνα: Και στην Ελλάδα το πρωτοποριακό σύστημα

Ένα πρωτοποριακό σύστημα κατηγοριοποίησης των υψηλών θερμοκρασιών και του καύσωνα μέσω ενός αλγόριθμου ξεκίνησε να εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και συγκεκριμένα στην Αθήνα από τους επιστήμονες του Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σε συνεργασία με την επιστημονική επιτροπή του Arsht-Rock Resilience Center του ιδρύματος Atlantic Council. 

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος ανάμεσα στις ενέργειες και δράσεις που υλοποιεί για τους δημότες, έχει συμπεριλάβει και τους καύσωνες με τις επιπτώσεις αυτών στην ανθρώπινη υγεία.

Οι καύσωνες στο ανθρώπινο περιβάλλον


cnn.gr