Ο ταπεινός, ο φιλακόλουθος, ο νηστευτής Άγιος Νικόλαος Πλανάς (Βίντεο)

Ο ανεξίκακος και ταπεινός Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς (Βίντεο)

Από το Αγιολόγιο της ημέρας, ο θαυματουργός Άγιος Νικόλαος Πλανάς.

dogma.gr


Πηγή