Νέο πρόγραμμα κατάρτισης με επιδότηση 600 ευρώ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τέσσερα προγράμματα των 20 ανέργων έκαστο, με τίτλο: «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και διάρκειας 120 ωρών (70 ώρες θεωρία και 50 ώρες πρακτική).

Το πρόγραμμα «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης» με κωδικό ΟΠΣ 5066578 υλοποιείται από τον Δήμο Κατερίνης, ο οποίος καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση.


Πηγή