Νέο παρατηρητήριο του υποθαλάσσιου ηφαιστείου στη Σαντορίνη

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) συντονίζει τη συλλογική προσπάθεια μίας διεθνούς ομάδας γεωεπιστημόνων και επιστημόνων της θάλασσας από Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά και Ελλάδα (ΕΜΠ, ΙΘΑΒΒΥΚ-ΕΛΚΕΘΕ, ΠΑΔΑ) για την εγκατάσταση ενός νέου υποθαλάσσιου ηφαιστειακού παρατηρητηρίου με την ονομασία “SANTORY” (SANTORini’s seafloor volcanic observatorY).

Το παρατηρητήριο “SANTORY” θα εγκατασταθεί σε βάθος 500 μέτρων στον πυθμένα του κρατήρα του υποθαλάσσιου ηφαιστείου Κολούμπος, το οποίο βρίσκεται 7 χιλιόμετρα ΒΑ της Σαντορίνης, στο Ηφαιστειακό Τόξο του Νοτίου Αιγαίου (ΗΤΝΑ), το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά ηφαιστειακά πεδία υψηλής επικινδυνότητας. Ο Κολούμπος επέδειξε σχετικά πρόσφατη (1650) υποθαλάσσια εκρηκτική δραστηριότητα που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 70 ανθρώπων από έκλυση όξινων αερίων στην Σαντορίνη, καθώς και τσουνάμι (Σεπτέμβριος 1650) με καταστροφές στη Σαντορίνη και σε νησιά σε ακτίνα 150 χλμ.

Επί πλέον, ο Κολούμπος φιλοξενεί στον πυθμένα του κρατήρα του ένα ενεργό γεωθερμικό πεδίο (ΕΓΠ) από το οποίο αναβλύζουν υδροθερμικά διαλύματα υψηλών θερμοκρασιών (περίπου 270 βαθμών Κελσίου) σε κατάσταση βρασμού, τα οποία κυριαρχούνται από διοξείδιο του άνθρακα και έχουν γεωχημικά χαρακτηριστικά μανδύα. Το ΕΓΠ του Κολούμπου προκαλεί αποθέσεις συμπαγούς θειούχου μεταλλεύματος υπό μορφή “καμινάδων” του πυθμένα, που χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλές περιεκτικότητες πολύτιμων, κρίσιμων και δυνητικά τοξικών, πτητικών μετάλλων και μεταλλοειδών.


cnn.gr