Μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Εντολή στον ελεγκτικό μηχανισμό να ξεκινήσει άμεσα τις έρευνες 900 μεγάλων υποθέσεων έδωσε η φορολογική διοίκηση, ζητώντας την ολοκλήρωση 470 ελέγχων που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, πλατφόρμες παραγγελιών, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων. 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το Συμβούλιο Διοίκησης της ΑΑΔΕ επιχειρησιακό σχέδιο για το 2023, έχουν τεθεί στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) οι παρακάτω στόχοι που αφορούν:

1. Διενέργεια τουλάχιστον 470 υποθέσεων ερευνών φοροδιαφυγής από τις ΥΕΔΔΕ, που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίες ψηφιακών αρχείων κ.λπ.


Πηγή