Μέχρι την Παρασκευή (03/03) η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

Παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 3.3.2023 η προθεσμία υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) e ΕΦΚΑ, για τον Δημοσίο, Ιδιωτικό Τομέα και Οικοδομοτεχνικά έργα.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής των ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ, συγκεκριμένα, υπήρξε αδυναμία σύνδεσης και αυθεντικοποίησης των πιστοποιημένων χρηστών.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παράταση ΔΕΝ αφορά στην καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι και σήμερα 28 Φεβρουαρίου.


Πηγή