Καταθέσεις: Ανεβαίνει ο πήχης με αποδόσεις έως και 3,1%

Αντίστοιχα, οι συστημικές τράπεζες προσελκύουν πελάτες με νέα προϊόντα αλλά και υβριδικές επενδυτικές λύσεις που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.

Η πιο πρόσφατη κίνηση ανήκει στην Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η οποία διαθέτει τις «Premium Προθεσμιακές καταθέσεις» που προσφέρει υψηλότερα επιτόκια για καταθέσεις διάρκειας 12 και 24 μηνών και για ποσά που ξεκινούν από τις 250.000 ευρώ.


Πηγή