H μουσική στη βρεφική ηλικία σχετίζεται με βελτιωμένες γλωσσικές ικανότητες

Με βελτιωμένες γλωσσικές ικανότητες ανάπτυξης λόγου σχετίζεται η ακρόαση μουσικής κατά την βρεφική ηλικία. Μελέτες αναδεικνύουν ότι μουσικά εκπαιδευμένα παιδιά σε σύγκριση με μουσικά μη εκπαιδευμένα παιδιά, έχουν καλύτερη γνωστική ανάπτυξη, ανώτερες ακουστικές και κινητικές ικανότητες και δεξιότητες ανάγνωσης, δακτυλογράφησης και λεξιλογίου.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε αναρτημένη ανακοίνωση με τίτλο: «Μουσική εκπαίδευση, επίδραση στη νευροπλαστικότητα εγκεφάλου παιδιών και εφήβων» που παρουσιάζεται στο 50ο Συμπόσιο της Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος το οποίο διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη.

«Νευροεπιστημονικές μελέτες( με χρήση λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας-fMRI) σε μουσικούς, ανέδειξαν δομικές και λειτουργικές αλλαγές στο εγκέφαλο συγκριτικά με μη μουσικούς. Καταδεικνύουν δομικές διαφορές στον όγκο συγκεκριμένων περιοχών γκρίζας ύλης καθώς και διάταξη όγκου και ινών στη λευκή ύλη, τη μορφολογία, την πυκνότητα, τη συνδεσιμότητα και τη λειτουργική δραστηριότητα μεταξύ περιοχών του εγκεφάλου. Επίσης μεγαλύτερη χωρητικότητα μνήμης, καλύτερη λεκτική μνήμη. Ο βαθμός δομικής και λειτουργικής ενίσχυσης σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου συσχετίζεται με την ηλικία έναρξης της μουσικής εκπαίδευσης, τα έτη μουσικής πρακτικής και την ένταση αυτής» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση η οποία βασίστηκε σε βιβλιογραφική ανασκόπηση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed όπου βρέθηκαν 12 μελέτες σχετικές με το θέμα.

Ευεργετική η μουσικοθεραπεία σε παιδιά με διαταραχή φάσματος αυτισμού

Εξάλλου σε άλλη αναρτημένη ανακοίνωση με τίτλο “Η επίδρασης της μουσικοθεραπείας στα παιδιά με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού” αναφέρεται ότι αναδυόμενα στοιχεία μελετών δείχνουν ότι η χρήση μουσικών παρεμβάσεων και έκφρασης μέσω μουσικής έχει ευεργετικά αποτελέσματα στα παιδιά με ASD(διαταραχή φάσματος αυτισμού).

«Η μουσικοθεραπεία επιδρά στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών με αυτισμό. Συμβάλει στην βελτίωση, ενίσχυση κινητικών, γνωστικών, επικοινωνιακών, κοινωνικών δεξιοτήτων, αλληλεπιδράσεων, προσοχής, μείωση επιθετικότητας, βελτίωση αυτοεκτίμησης, ψυχικής υγείας γονέων και σχέσης γονέα-παιδιού», σημειώνεται στην ανακοίνωση ενώ παράλληλα επισημαίνεται ότι “το τραγούδι βελτιώνει την κοινωνική ανταπόκριση και επικοινωνία με αύξηση συχνότητας της κοινωνικής χειρονομίας, της βλεμματικής επαφής και είναι εύκολα προσαρμόσιμο στο σπίτι και στην τάξη για τα παιδιά με ASD».

Η ανακοίνωση, η οποία επίσης βασίστηκε σε βιβλιογραφική αναζήτηση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι : «Απαιτείται περαιτέρω έρευνα μεγαλύτερα δείγματα παιδιών, διαφορετικά επίπεδα ASD, συννοσηρότητες, με την χρήση νευροαπεικόνισης για περαιτέρω ανάδειξη και κατανόηση νευροβιολογικών συσχετισμών. Επίσης η χρήση κλιμάκων αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας θα συμβάλλουν στα μέγιστα για την τεκμηριωμένη πλέον και ευρύτερη εφαρμογή της μουσικοθεραπείας στην κλινική πρακτική για τους μικρούς ασθενείς με ASD»

Θετική η επίδραση της θεραπείας τέχνης σε παιδιατρικούς ασθενείς

Στο συμπέρασμα ότι οι θεραπείες τέχνης μπορούν να εφαρμόζονται στην παιδιατρική καθώς παρέχουν θετικά αποτελέσματα και υψηλότερη ποιότητα περίθαλψης στους παιδιατρικούς ασθενείς καταλήγει μια άλλη αναρτημένη ανακοίνωση με τίτλο «Η επίδραση της θεραπείας τέχνης σε παιδιατρικούς ασθενείς».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως ευρήματα μελετών δείχνουν ότι με την ενασχόληση με καλλιτεχνικές δημιουργίες όπως ζωγραφικής, χειροτεχνίας, σχεδίασης και παιχνιδιού οι παιδιατρικοί ογκολογικοί ασθενείς παρουσίασαν ενισχυμένη επικοινωνία με τα μέλη της οικογένειας και τους επαγγελματίες υγείας, βελτιώνοντας και τη ποιότητα ζωής, που σχετίζονται με την υγεία. Επίσης σημειώνεται ότι οι ασθενείς αυτοί εκφράζουν καλύτερα τα συναισθήματα, αναπτύσσοντας αποτελεσματικότερες ικανότητες αντιμετώπισης της νόσου και βίωσαν μείωση των δυσμενών παρενεργειών θεραπείας.

«Σε άλλη μελέτη παιδιατρικοί ασθενείς που συμμετείχαν στη ομαδική δημιουργική καλλιτεχνική θεραπεία ζωγραφικής και χειροτεχνίας ήταν σωματικά δραστήριοι και ενεργητικοί, με λιγότερα συναισθήματα άγχους κατάθλιψης. Απολάμβαναν περισσότερο τον κοινωνικό και ελεύθερο χρόνο τους και συμμετείχαν περισσότερο στις κοινωνικές δραστηριότητες. Εκτός από τη βελτίωση των σχέσεων τους με άλλα παιδιά είχαν καλύτερη συνολική κατάσταση υγείας. Επίσης η κατασκευή και χρήση μαριονέτας από ογκολογικούς παιδιατρικούς ασθενείς έδειξε οφέλη, εκφράζονται ελεύθερα, βοηθώντας την επικοινωνία με την ομάδα υγείας. Έφηβοι σε μονάδα εφηβικής ψυχικής υγείας ανέφεραν ότι η θεραπεία τέχνης τους βοήθησε να γνωστοποιήσουν τα συναισθήματά τους και να κατανοούν πώς οι σκέψεις σχετίζονταν με τα συναισθήματά τους», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση η οποία επίσης βασίστηκε σε βιβλιογραφική αναζήτηση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed .

Και οι τρεις ανακοινώσεις είναι των Ελένης Σταματοπούλου (λειτουργός δημόσιας υγείας, εκπαιδευτικός, νοσηλεύτρια Γ.Ν.Α. ΚΑΤ), Λουκίας Βαλάση (πτυχιούχος Σχολή Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών Πανεπιστημίου Μακεδονίας), Στέλλας Βαλάση (πτυχιούχος Ε.Κ.Π.Α. Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής), Δημητρίου Τσίλια (νοσηλευτής), Αριάδνης Αντωνάκου (προϊσταμένη, MSc Νοσοκομείο Νίκαιας) και Αθανασίας Σταματοπούλου (οικονομολόγος,εκπαιδευτικός, ακαδημαϊκή υπότροφος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ


Πηγή