Για ποιους και πότε θα αυξηθούν οι μισθοί

Το πρόγραμμα της ΝΔ προβλέπει αύξηση μέσου μισθού από τα 1.170 € στα 1.500 € στο βάθος της τετραετίας.

Όσον αφορά την αύξηση του κατώτατου μισθού, το πρόγραμμα προβλέπει αύξηση από 780 € στα 950 €, με την εφαρμογή της να γίνεται όταν το επιτρέψει η οικονομία.

Ακόμη, προβλέπεται μείωση ασφαλιστικών εισφορών 1% το 2024 ή το 2025, ενώ έρχεται αύξηση στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων από 1/1/2024.

Πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ

Το πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή όλων των μισθών από το 2023.

Ακόμη, το πρόγραμμα προβλέπει αύξηση μισθών 10% στους δημόσιους υπάλληλους, με την αύξηση να εφαρμόζεται από 1/1/2024, ενώ ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από 780 € στα 880 €.


megatv.com