"Φθηνά" σπίτια: Ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες της ΔΥΠΑ

Σημαντικό ρόλο θα έχει η ΔΥΠΑ στο πρόγραμμα “φθηνά” σπίτια.

Όπως είπε στο ΑΠΕ -ΜΠΕ ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης στο πλαίσιο του νομοσχεδίου “Δουλειές Ξανά”, στο πεδίο της στεγαστικής πολιτικής, το αρμόδιο υπουργείο εντάσσει στους δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και τους νέους. Στο πλαίσιο αυτό, επεκτείνονται οι αρμοδιότητες της ΔΥΠΑ, έτσι ώστε, πέρα από την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του εργατικού δυναμικού, να μπορεί η ΔΥΠΑ να ασχοληθεί και με τις στεγαστικές ανάγκες των νέων, μέσω της χορήγησης παροχών και της υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βασικός άξονας του νομοσχεδίου αποτελεί η αναβαθμισμένη στεγαστική πολιτική, μέσω της οποίας θα αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα η περιουσία του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), που έχει περιέλθει στον Οργανισμό, αλλά και θα αναπτυχθεί μία δυναμική πολιτική που θα διευκολύνει τη στέγαση για χιλιάδες εργαζόμενους και ιδιαίτερα τους νέους.

Με βάση τις διατάξεις του νομοσχεδίου, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα έχει τη δυνατότητα να αποκτά αδόμητα και δομημένα ακίνητα για την εκπλήρωση των σκοπών της που σχετίζονται με τη στεγαστική συνδρομή, αλλά και να συμπράττει με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την ανέγερση ακινήτων, με σκοπό την προώθηση των κυβερνητικών πολιτικών σχετικά με τη στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού και των νέων.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο εισάγει ρυθμίσεις που διευκολύνουν τόσο την απόκτηση/ανέγερση ακινήτων που θα διατεθούν για τη στέγαση εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών τους, όσο και την αξιοποίηση της περιουσίας της ΔΥΠΑ για την αύξηση των εσόδων της, ενώ για τα ακίνητα ιδιοκτησίας της ΔΥΠΑ, που δεν προορίζονται για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των εργαζομένων, προωθούνται διατάξεις που θα επιτρέψουν την καλύτερη εκμετάλλευση και την αύξηση των εσόδων της. Προς την κατεύθυνση αυτή, επιτρέπεται η σύναψη μακροχρόνιων μισθώσεων, η σύμπραξη με ιδιώτες οι οποίοι μπορεί να αναλάβουν την οικοδόμηση αδόμητων ακινήτων, οι εγγυήσεις που θα πρέπει να παρέχουν, για να συμμετάσχουν στους σχετικούς διαγωνισμούς, κ.ά.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο νομοσχέδιο, «η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) δύναται, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να εκμισθώνει ακίνητά της, τα οποία δεν προορίζονται για άμεση στεγαστική συνδρομή των δικαιούχων, προς οικονομικούς φορείς που έχουν εμπειρία διαχείρισης και ανάπτυξης ακινήτων, με σκοπό τον προσπορισμό εσόδων που θα ενισχύσουν τις πολιτικές αρμοδιότητάς της, με σκοπό την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού».

enikonomia.gr


Πηγή