Φωτοβολταϊκά στη Στέγη: Η βασική προϋπόθεση για τη διεκδίκηση της επιδότησης

Με την υποβολή των αιτήσεων τους στην πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ, μπορούν να ξεκινήσουν οι αγρότες και τα νοικοκυριά που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν την κρατική χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη», καθώς η σύμβαση σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί προαπαιτούμενο για την αίτηση επιδότησης.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων για την ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων τους θα γίνονται δεκτές με σειρά προτεραιότητας, εφόσον πληρούν όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις.

Υπενθυμίζεται πως το δικό τους μικρό φωτοβολταϊκό, σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης (μπαταρία) θα μπορούν να εγκαταστήσουν οικιακοί καταναλωτές και αγρότες, εκμεταλλευόμενοι την επιχορήγηση κεφαλαίων που φτάνουν έως και τις 16.000 ευρώ, καθώς η επιδότηση φτάνει έως και 75% για νοικοκυριά και 60% για τους αγρότες.

Παράλληλα, υπάρχει ειδική μέριμνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά με τη διάθεση 35 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για αυτούς και ειδικό bonus 10% για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες.

Οι τέσσερις κατηγορίες ωφελούμενων

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, ύψους 200 εκατ. ευρώ, από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «μοιράζεται» ως εξής:

  1. Αποκλειστικά για ευάλωτα νοικοκυριά: 35 εκατ. ευρώ. Η επιδότηση της μπαταρίας είναι 100%.
  2. Αποκλειστικά για πολίτες με ατομικό εισόδημα <= 20,000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα <= 40,000 ευρώ: 85 εκατ. ευρώ. Η επιδότηση της μπαταρίας είναι 100%.
  3. Αποκλειστικά για πολίτες με ατομικό εισόδημα > 20,000€ ή οικογενειακό εισόδημα > 40,000 ευρώ: 50 εκατ. ευρώ. Η επιδότηση της μπαταρίας είναι 90%.
  4. Αποκλειστικά για επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος: 30 εκατ. ευρώ. Η επιδότηση της μπαταρίας είναι 90%.

Διευκρινίζεται πως κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση, για μία και μόνο κατοικία -κύρια ή δευτερεύουσα- η οποία διαθέτει ενεργή οικιακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ενώ οι αγρότες μπορούν να υποβάλλουν μια αίτηση για την κατοικία τους και μία μόνο αίτηση που αφορά την παροχή ρεύματος αγροτικής χρήσης.

Τα νοικοκυριά θα πρέπει υποχρεωτικά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό σταθμό με μπαταρία ενώ στους αγρότες δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού με, ή χωρίς μπαταρία.

Τα ποσοστά επιδότησης στο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη στέγη»ΥΠΕΝ
  • Δείτε εδώ τον αναλυτικό οδηγό εφαρμογής του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη στέγη»:

Ο οδηγός του προγράμματος

Τεχνικά χαρακτηριστικά και ποσοστά επιδότησης

Η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς του φωτοβολταικού σταθμού προς επιδότηση ορίζεται στα 10,8kW. Αντίστοιχα, ως προς τη μπαταρία, η μέγιστη επιδότηση ορίζεται στις 10,8kWh.

Η μπαταρία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποδώσει για τουλάχιστον μια ώρα την ισχύ του σταθμού ΑΠΕ.

Τα ανώτατα ποσά της επιδότησηςΥΠΕΝ

Πηγή