Φον ντερ Λάιεν: Θα είμαι στο πλευρό όσων επιθυμούν να μεταρρυθμίσουν την ΕΕ

Μετά από ένα χρόνο συζητήσεων, η Διάσκεψη έληξε στις 9 Μαΐου 2022. Κατά την τελετή λήξης στο Στρασβούργο, οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου έλαβαν τελική έκθεση από τους συμμετέχοντες στη Διάσκεψη, η οποία περιείχε 49 ευρείες, φιλόδοξες και μακροπρόθεσμες προτάσεις και 326 επιμέρους μέτρα.

Οι προτάσεις αυτές, που καλύπτουν εννέα ευρείς θεματικούς τομείς, βασίζονταν σε συστάσεις που έγιναν από πολίτες κατά τη διάρκεια των εργασιών των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών και των εθνικών ομάδων πολιτών και οι οποίοι συνεισέφεραν τις ιδέες τους μέσω της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας.


cnn.gr