Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την εφαρμογή τεχνολογίας δέσμευσης CO2 με συμβολή των ΕΚΕΤΑ και ΑΠΘ

Δύο διεθνείς ενεργειακοί κολοσσοί συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή κοινοπραξία, που σύστησαν ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και επιχειρηματικοί φορείς από την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ολλανδία, συγκεντρώνοντας υψηλότατη βαθμολογία στο πλαίσιο προκήρυξης του χρηματοδοτικού πλαισίου «Horizon Europe».

Η πρωτοποριακή πρόταση με την ονομασία «HiRECORD» (HORIZON-CL5-2021-D3-02-13 Scaling up of a highly modular rotating packed bed plant with an efficient solvent for capture cost reduction) είναι το αποτέλεσμα μακροχρόνιων προσπαθειών του ΑΠΘ και του ΕΚΕΤΑ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καλέσει τους εταίρους της μεγάλης διεθνούς κοινοπραξίας για την υπογραφή του συμφωνητικού χρηματοδότησης, μετά την οποία θα είναι ανακοινώσιμα και τα αναλυτικά στοιχεία για τον προϋπολογισμό εκατομμυρίων του προγράμματος, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του και τον τρόπο συμμετοχής κάθε εταίρου.


cnn.gr