Επανακαταθέτει το ΠΑΣΟΚ τις τροπολογίες για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Με την πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επιμένει στην ανάγκη επικαιροποίησης του νόμου του ΠΑΣΟΚ του 2010, την απόλυτη προστασία της αγροτικής γης και ένα συνολικό πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους με 120 δόσεις για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ με δυνατότητα «κουρέματος» της οφειλής για τους συνεπείς της ρύθμισης.

Επιπλέον, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος καταθέτει πλαίσιο για την προστασία των εγγυητών τραπεζικών δανείων, με την οποία αντιμετωπίζονται υπέρμετρες και άδικες διώξεις σε βάρος τους εκ μέρους των τραπεζών και των funds, για τις απαιτήσεις που διατηρούν κατά των πρωτοφειλετών. Με την τροπολογία βελτιώνεται καθοριστικά η θέση των εγγυητών καθώς στην περίπτωση που το δάνειο έχει μεταβιβαστεί σε fund, η ευθύνη του εγγυητή περιορίζεται ανάλογα με την τιμή αγοράς της απαίτησης από το fund, δίνεται δυνατότητα στον εγγυητή να αμυνθεί αν το ποσό μπορεί να εισπραχθεί από τον πρωτοφειλέτη, οι εγγυητές μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές για μεγάλες περιόδους και να αποφύγουν την απειλή πλειστηριασμού σε βάρος τους, ενώ προβλέπεται ότι δεν εφαρμόζονται οι καταχρηστικοί όροι που περιορίζουν τα δικαιώματα των εγγυητών.


cnn.gr