Ελλάδα και Κύπρος υπέγραψαν διετές μνημόνιο συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς της Υγείας

Το μνημόνιο συνεργασίας υπογράφτηκε παρουσία του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) Θεοκλή Ζαούτη και του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους, στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου και της Συμφωνίας Συνεργασίας στον τομέα της Υγείας και της Ιατρικής Επιστήμης που υπεγράφη το 1987.

Το μνημόνιο, που έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες των δύο χωρών, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, δράσεις που αφορούν στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας για αναβάθμιση των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των δύο χωρών, την ανίχνευση αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, την υλοποίηση προγραμμάτων ανταλλαγής προσωπικού και τη συνεργασία σε κεντρικό επίπεδο για παραγγελίες και προμήθειες φαρμάκων, κυρίως ογκολογικών.


cnn.gr