Εκλογικό επίδομα: Ποιοι θα λάβουν έως και 780€ – Πότε θα γίνει η πληρωμή

Ξεκίνησε από σήμερα Πέμπτη η επιστροφή των διπλωμάτων πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας λόγω εκλογών.

Εξαιρούνται οι παραβάσεις για παρεμπόδιση ραμπών διάβασης ΑμεΑ & στη στάθμευση σε θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ.

Προϋπόθεση είναι η καταβολή του διοικητικού προστίμου.

Χωρίς διόδια… λόγω των εκλογών

Από τις 00:00 του Σαββάτου 20/5  έως  τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας 22/5.

Από σήμερα στις 10:00 για τους δικαστικούς αντιπροσώπους (με επίδειξη εγγράφου))

Εκλογική άδεια: Πόσες ημέρες δικαιούσρτε

1 εργάσιμη ημέρα

  • Για μετακίνηση 200 ‐400 χλμ (5ημερη εργασία)
  • Για μετακίνηση 100 – 200 χλμ (6ημερη εργασία))

2 εργάσιμες ημέρες

  • 401+ χλμ (5ημερη εργασία)
  • 201 έως 400 χλμ (6ημερη εργασία))

Έως 3 ημέρες

  • Με πλοίο μετακίνηση (5ημερη εργασία)
  • 400+ χλμ ή με πλοίο (6ημερη εργασία)


Πηγή