ΕΔΔΑ: Ο νόμος της Ρωσίας περί «ξένων πρακτόρων» παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα

Η Ρωσία χρησιμοποιεί τον όρο «ξένοι πράκτορες» που φέρει συνδηλώσεις κατασκοπείας από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, προκειμένου να χαρακτηρίσει οργανώσεις και πρόσωπα που θεωρεί πως εμπλέκονται σε πολιτική δραστηριότητα με υποστήριξη από το εξωτερικό.

Οι ξένοι πράκτορες υποχρεούνται από τον νόμο να συνοδεύουν τις δημοσιεύσεις τους με μια μακρά δήλωση αποποίησης ευθύνης, να δίνουν τακτικά αναφορά για τα έσοδα και τις δαπάνες τους και να υποβάλλονται σε δημοσιονομικούς ελέγχους.


cnn.gr