Δράσεις Δικτύου των 7 χωρών και των εμβληματικών τους κοινοτήτων για τη μεσογειακή διατροφή

Διανύουμε τον 12ο χρόνο από την εγγραφή της Μεσογειακής Διατροφής στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO και την ανακήρυξη της Κορώνης σε Εμβληματική Κοινότητα (16/11/2010).

Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, αφού η Ελλάδα για πρώτη φορά ενέγραψε στοιχείο στον Κατάλογο της Άυλης Κληρονομιάς. Στις 4 Δεκεμβρίου 2013 η UNESCO αποφάσισε τη διεύρυνση της εγγραφής με την προσθήκη των νησιών Hvar και Brac (Κροατία), του Αγρού (Κύπρος) και της Tavira (Πορτογαλία).


cnn.gr