ΑΑΔΕ: "Σαφάρι" ελέγχων σε τραπεζικές καταθέσεις – Ποιοι και γιατί μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Σύμφωνα με την εφημερίδα “Δημοκρατία”, φαίνεται πως έχουν εντοπιστεί ήδη περιπτώσεις κυρίως ελεύθερων επαγγελματιών, που τα εισοδήματά τους δεν επαρκούν για την κάλυψη των προσωπικών δαπανών διαβίωσης. Επίσης το ίδιο έχει έχει συμβεί και με περιπτώσεις που υπάρχει προσαύξηση περιουσίας η οποία δεν καλύπτεται από τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί στην Εφορία. Στόχος είναι ο εντοπισμός των τυχόν αδήλωτων εισοδημάτων, τα οποία όμως έχουν περάσει μέσα από τραπεζικούς λογαριασμούς δηλαδή για συναλλαγές φορολογουμένων με επαγγελματίες με “μαύρο” χρήμα που έκαναν το λάθος να τα καταθέσουν στις τράπεζες.

Στο “μικροσκόπιο” και η κινητή και η ακίνητη περιουσία

Οι φορολογικές Αρχές βάζουν στο “μικροσκόπιο” την κινητή και την ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής του φορολογουμένου, της συζύγου και των προστατευόμενων μελών του, εντός ή και εκτός Ελλάδας.

Μάλιστα η συνολική αποτίμηση της περιουσίας του γίνεται με βάση την αξία κτήσης ή το κόστος κατασκευής προσαυξημένη με την αξία/κόστος τυχόν προσθηκών ή βελτιώσεων, ενώ επίσης περιλαμβάνονται και τυχόν απαιτήσεις έναντι τρίτων.

Οι καταθέσεις επαγγελματικών λογαριασμών

Επίσης ελέγχονται εξονυχιστικά όλες οι καταθέσεις ή αναλήψεις από προσωπικούς και επαγγελματικούς λογαριασμούς των υπόχρεων σε ή από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και της συζύγου ή των προστατευόμενων μελών του, ενώ ταυτόχρονα αναλύονται οι πάσης φύσεως πραγματικές ( όχι τεκμαρτές) δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ελεγχόμενο.

Και αυτό γιατί φαίνεται πως αρκετοί επαγγελματίες κάνουν συναλλαγές μέσω των προσωπικών τους τραπεζικών λογαριασμών, δηλαδή δέχονται πληρωμές από πελάτες τους ζητώντας κατάθεση των χρημάτων στον δικό τους λογαριασμό και όχι σε αυτόν της επιχείρησης τους.


Πηγή