ΑΑΔΕ: Με ειδικό αλγόριθμο οι έλεγχοι για την φοροδιαφυγή

Εξ αποστάσεως και βάσει ενός ειδικού αλγόριθμου θα γίνονται οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι από την ΑΑΔΕ για την φοροδιαφυγή. Δηλαδή οι ράμπο της Εφορίας που θα ελέγχουν τους φορολογούμενους θα επιλέγονται αυτοματοποιημένα.

Πώς θα λειτουργεί ο αλγόριθμος

Όσον αφορά στον τρόπο που θα λειτουργεί ο αλγόριθμος αυτός επισημαίνεται πως αυτός θα λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των υπαλλήλων που υπηρετούν σε κάθε Ελεγκτικό Κέντρο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το πλήθος, το είδος και την κατηγορία των υποθέσεων προκειμένου να αποφασίζεται ποιες υποθέσεις θα πρέπει να ελεγχθούν. Μετά η ΑΑΔΕ θα αρχίζει να κάνει ελέγχους είτε από το γραφείο είτε στην έδρα των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών.

Σημειώνεται δε πως με laptop και φορητά σκάνερ θα ελέγχεται η γνησιότητα των αποδείξεων ενώ για τους ελέγχους από το γραφείο θα χρησιμοποιούνται οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου οι οποίες θα βασίζονται σε στοιχεία όπως σε τραπεζικές καταθέσεις, σε δαπάνες σε μετρητά, στην ρευστότητα του φορολογούμενου κ.ά. για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων.

Με τον τελευταίο φορολογικό νόμο επεκτάθηκαν και σε 4 ακόμη περιπτώσεις:

  • Όταν δηλώνεται ζημία σε τρία τουλάχιστον συνεχόμενα έτη και δεν προκύπτει ο τρόπος χρηματοδότησης της επιχείρησης, με τον οποίο καλύπτονται οι υποχρεώσεις της.
  • Όταν υπάρχει σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ αγορών, πωλήσεων και αποθεμάτων.
  • Όταν ο συντελεστής μικτού κέρδους που προκύπτει από τα δηλούμενα αποτελέσματα είναι διαφορετικός από αυτόν που προκύπτει βάσει των παραστατικών αγορών και πωλήσεων.
  • Όταν η επιχείρηση δεν προσκομίζει στοιχεία που ζητά η φορολογική διοίκηση, ύστερα από δύο προσκλήσεις. Με τις έμμεσες τεχνικές, προσδιορίζονται τα κέρδη και το εκκαθαριστικό βγαίνει με κατ’ εκτίμηση φόρο.

Οι έλεγχοι

Συνολικά 73.000 έλεγχοι θα γίνουν φέτος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΑΑΔΕ. Αναλυτικά :

  • Οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών, πλην των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων θα κάνουν 27.500 πλήρεις και μερικούς φορολογικούς ελέγχους. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας και ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων αυτών θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η επιλογή των υποθέσεων που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα θα γίνει με την εφαρμογή κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και ενός αυτοματοποιημένου μοντέλο τελικής μοριοδότησης
  • Οι ελεγκτικές υπηρεσίες και οι ΔΟΥ θα κάνουν 25.400 μερικούς επιτόπιους ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων .
  • Θα γίνουν 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.
  • 16.600 στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι που θα διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων τουλάχιστον 885 έρευνες φοροδιαφυγής.


enikonomia.gr