Α. Αλεξοπούλου: Υπολογισμός χρεώσεων φυσικού αερίου και αναλυτική επεξήγηση των όρων πώλησης προϊόντος

Της: Αναστασίας – Αικατερίνης Αλεξοπούλου, Βουλευτού Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών 

Προς: κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

ΘΕΜΑ: «Υπολογισμός χρεώσεων φυσικού αερίου και αναλυτική επεξήγηση των όρων πώλησης προϊόντος (δικαίωμα πώλησης ή οψιόν αγοράς)» 

Κύριε Υπουργέ, 

Είναι γεγονός ανησυχητικό όσο και κατεπείγοντος χαρακτήρα, ότι η τιμή του φυσικού αερίου στη χώρα, στη διάρκεια του τελευταίου τετραμήνου (Νοέμβριος 2021 – Μάρτιος 2022), έχει φθάσει σωρευτικά και αθροιστικά στο εκρηκτικό επίπεδο περίπου του 450%, κάτι που συνιστά φαινόμενο πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Μάλιστα από τις αρχές του 2021, έως και τον τρέχοντα μήνα Μάρτιο 2022, η αύξηση είναι ακόμη μεγαλύτερη, της τάξεως του 800%, και αφορά την τιμή του φυσικού αερίου για αυτόνομη θέρμανση και ζεστό νερό. Επισημαίνουμε, δε, ότι η τιμή του φυσικού αερίου είναι στην Ελλάδα από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως, εφ’ όσον διαμορφώνεται στα 250,22 ευρώ/MWh. Κατά τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, συγκεκριμένα, η τιμή του φυσικού αερίου για αυτόνομη θέρμανση και ζεστό νερό έχει ανέλθει από το 0,017 ευρώ/KWh, τον Νοέμβριο του 2021, στα 0,098 ευρώ/KWh (αύξηση του ύψους 449%). 

Τα στοιχεία αυτά, όπως είναι πολύ εύλογο, επηρεάζουν τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για καταναλωτές και νοικοκυριά, ενώ αντίστοιχη επίδραση καταγράφεται στις λιανικές τιμές των προϊόντων του εμπορίου, ανάμεσα στα οποία και σε πολλά είδη πρώτης ανάγκης. Δημιουργούνται, κατά τον τρόπο αυτό, συνθήκες έντονης οικονομικής ασφυξίας για τους πολίτες, με ανυπολόγιστες διαστάσεις για την κοινωνική ομαλότητα, από τη στιγμή που η τωρινή ενεργειακή κρίση έρχεται αμέσως μετά τη διετή υγειονομική κρίση της πανδημίας του Covid-19, καθώς και την αμέσως προηγούμενη χρηματοπιστωτική κρίση των Μνημονίων

Είναι, λοιπόν, αυτονόητο ότι θα πρέπει να εξεταστεί, κατά τρόπο ενδελεχή και δίκαιο, το μείζον ζήτημα του ακριβούς υπολογισμού των χρεώσεων του φυσικού αερίου, οι οποίες και επιβαρύνουν αφόρητα τους πελάτες-καταναλωτές. Η χρέωση προμήθειας φυσικού αερίου αφορά, όπως είναι γνωστό, την εμπορική δραστηριότητα του προμηθευτή και θα πρέπει να είναι αναλογική της κατανάλωσης (€/kWh), περιλαμβάνοντας το κόστος προμήθειας φυσικού αερίου του προηγούμενου μήνα, που δύναται ασφαλώς να είναι μεταβαλλόμενο ανά μήνα λόγω της διακύμανσης των διεθνών τιμών στα πετρελαιοειδή, αλλά και επηρεαζόμενο από ενδεχόμενες έκτακτες συνθήκες στο σύστημα φυσικού αερίου, οι οποίες προέκυψαν σε περιφερειακό ή / και ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τους παραπάνω περιγραφόμενους λόγους, εξάλλου, οι χρεώσεις φυσικού αερίου διατηρούν “ιστορικότητα” εντός του συστήματος καταγραφών, έτσι ώστε ο καταναλωτής να μπορεί ανά πάσα στιγμή να είναι ενήμερος σχετικά με το πώς διαμορφώθηκε το πλαίσιο εξέλιξης των τιμών κατά το παρελθόν. 

Πλην όμως, τόσο η ένταση ανταγωνισμού που επικρατεί τον τελευταίο χρόνο στην αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος όσο και πολλές καταγγελίες για άδηλες (“εν κρυπτώ”) χρεώσεις, καθιστούν το όλο σύστημα διάτρητο και ευάλωτο, εις βάρος πάντα του μέσου καταναλωτή, ο οποίος πολλές φορές βρίσκεται να χρεώνεται υπέρμετρα και να πληρώνει έτσι ο ίδιος τη ρευστότητα και τη συνακόλουθη κρίση που ανέκυψε εν τω μεταξύ στις διεθνείς εξελίξεις. Είναι, συνεπώς, επιβεβλημένο η Πολιτεία να θεσπίσει άμεσα σαφείς κανόνες ως προς τις χρεώσεις φυσικού αερίου, με αναλυτική επεξήγηση των όρων πώλησης και αγοράς προϊόντος (“οψιόν αγοράς”), όπου στο δελτίο αγοράς φυσικού αερίου θα γίνεται λεπτομερής αναφορά κάθε χρεωστικού όρου των παρόχων προς τους καταναλωτές. Κατά τον τρόπο αυτό, και μόνο κατόπιν του αναγκαίου επί τούτου εξονυχιστικού ελέγχου, δύνανται να αποφευχθούν οι όποιοι τυχόν καταχρηστικοί όροι χρέωσης υφίστανται σήμερα στα συμβόλαια προμήθειας και να “ανακουφιστούν” επιχειρήσεις και νοικοκυριά από άδικους όρους και επιβαρυντικές χρεώσεις, που δυσχεραίνουν μία ήδη επιφορτισμένη οικονομικά κατάσταση. 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  1. Ποιο είναι το επακριβές νομικό πλαίσιο, που διέπει την εν γένει αγορά και πώληση φυσικού αερίου στη χώρα, ειδικά δε ως προς τους όρους χρεώσεων του είδους αυτού προς τους καταναλωτές, είτε πρόκειται για μεμονωμένα νοικοκυριά είτε για ιδιωτικές επιχειρήσεις; 
  2. Τι επιπρόσθετα μέτρα προτίθεστε να λάβετε, προκειμένου να προστατευθούν οι καταναλωτές από υπέρογκες, άδηλες και άδικες χρεώσεις στα συμβόλαια προμήθειας φυσικού αερίου; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου 

Βουλευτής Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών